Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2011לד

[המוריסטאן]

 • מה יש היום במוריסטאן ואיך נראה בזמן הצלבנים ?
 • מה פירוש השם מוריסטאן ?
 • מה הוא הסקרמנט בנצרות?
 • מהם האתרים החשובים לצליין בתקופה הביזנטית?
 • מה קרה אחרי התחיה?
 • על איזה נושאים תדבר בסנטה אנה?
 • האם יש שרידים ארכיאולוגיים בסנטה אנה?
 • מדוע לא נהרסה סנטה אנה?
 • איזה סוג צמחיה יש על הכרמל?
 • איך נקבע גבול הצפון?
 • מה גבולות הגולן?
 • מה כמות המשקעים הממוצעת [לא ברור איפה- כרמל? גולן? עמק החולה?]
 • מה הסיפור של המשוריינים בשער הגיא?
 • מה הם האתרים המקראיים והאירועים הרלוונטיים?
 • מה ההבדל בין הסונה לשיעה?
 • לאן תיקח את הקבוצה הקתולית לצהרים?
 • מה ההוראות לקבוצה על יום כיפור?
 • מה הוא סיור אופציונאלי ?
 • תן הצעה לחצי יום סיור בתל אביב?
 • מה זה H.B.?
 • מה ההבדל בין T.ROOM.  ו- D.ROOM?
 • מה זה F.I.T ?