Contact Me
Home Img

נבחן 2011לה

[קומראן  (נזירות ופרישות במדבר העיר הקדושה)]

 • מה היא האידיאולוגיה של האיסיים?
 • על מה תדבר בדרך מקומראן לירושלים?
 • מדוע האיסיים נוהגים להיטהר?
 • האם היו מספיק מים בקומראן?
 • למה קומראן חשובה לפרוטסטנטים?
 • ממתי יש עדויות להתיישבות בעין גדי?
 • מהי התקופה הכלכוליתית?
 • מה מיוחד בבית הכנסת העתיק בעין גדי?
 • ספר על תולדות כנסיית הקבר?
 • מהיכן נכנסו לכנסייה?
 • מה הוא סיפור השומרוני הטוב?
 • מהי הקישלה בירושלים?
 • מה יש בציפורי ולמה לנסוע לשם?
 • מה הן הסיבות להגעתם של היהודים לצפת ומדוע נבחרה?
 • מה זה חומה ומגדל?
 • מה זה יד לי”ד?
 • מה זה ליל הגשרים ומה תגובת המנדט?
 • מה זה 11 הנקודות?
 • מה זה סיור אופציונאלי?
 • תן הצעה לסיור אופציונאלי בערב בירושלים?
 • מדוע הוכרה ת”א כאתר מורשת עולמית?
 • מה גבולות הגליל התחתון?
 • סיור בכרמל בנושא מיעוטים?

מי הם הבהאים?