Contact Me
Home Img

נבחן 2011לז

[מפת מידבא]

 • האם הייתה חומה סביב העיר בתקופה הביזנטית?
 • מה מקור השם ביזנץ?
 • איזה ערים נוספות הופיעו במפת מידבא?
 • מהי התקופה הרומית ומהי הביזנטית?
 • מדוע הר הבית קדוש ליהדות?
 • מאיפה נחצבו האבנים הגדולות בכותל המערבי ואיך?
 • איזה אתרים תבקר ברובע היהודי  [מדובר בקבוצה נוצרית] ?
 • מדוע ומתי היהודים יצאו מחומות העיר העתיקה?
 • איפה תבקר אתרים ממלוכיים בירושלים?
 • מתי התקופה הממלוכית?
 • מה יש בתוך מסגד?
 • מתי נוסדה תל אביב ומה היא השכונה הראשונה מחוץ ליפו?
 • הצע שתי אופציות לסיור מתל אביב לטבריה?
 • ממתי מערכת המים במגידו?
 • מדוע מבקרים נוצרים במגידו, איזה עמק רואים מהאתר?
 • מהו סיור רגולרי?
 • מהו סיור אופציונאלי?
 • מה הסיבה להר הזיכרון בהר הרצל?
 • מה יש ביד ושם?
 • מקום לתפילה של פרוטסטנטים סביב הכינרת?