Contact Me
Home Img

נבחן 2011לח

[נצרות בכינרת]

 • מהי כנסיית הבכורה?
 • מה קרה בבניאס ומה ההבדל?
 • מדוע ישו נדחה מנצרת?
 • מדוע ישו קילל את כפר נחום?
 • מה קרה בהר האושר ?
 • מה מקור השם טבחה?
 • חשיבות הר הזיתים ל-3 הדתות
 • מי היה דאהר אל עומר?
 • ספר על משבר המים בישראל?
 • מה ההבדל בין הסונה לשיעה ?
 • מה רואים בזמנו של ישו על הר הבית?
 • איפה תסייר באתרי ירושלים בית שני?
 • מה לומדים מהרובע ההרודיאני, איך יודעים שגרו כאן עשירים?
 • מי המנהיגים היהודיים עליהם תדבר ליד הכותל?
 • מי היה בן גוריון?
 • כמה פעמים יהודי מתפלל ביום?
 • בניינים שנבנו על ידי מעצמות זרות?
 • מה מקור השם פלסטין ?
 • על מה תדבר ביפו ?
 • איפה תדבר על דרוזים ומה תאמר עליהם?
 • על מה תדבר בבקע תמנע?
 • ממתי המכרות המצריים?
 • מה הייחוד של סלעי אילת?
 • מה הם האלמוגים באילת?
 • אטרקציות תיירותיות באילת
 • מה אורכה של מדינת ישראל?
 • מה עושים בצ’ק אין?
 • מה תעשה אם חסרים חדרים?