Contact Me
Home Img

נבחן 2011ל

[יד ושם]

 • מה מקור השם ומשמעותו?
 • כמה עצים נשתלו על שם חסידי האומות?
 • ספרי על נפילת הרובע בתש”ח?
 • קרבות לטרון בתש”ח?
 • קרב סן סימון
 • מה זה משטרת טיגארט?
 • מה ההבדל בין תיאטרון לאמפיתיאטרון והשימושים?
 • מה זה 11 הנקודות ?
 • מהי אלטלנה ?
 • שמות של עולי הגרדום ?
 • מה הוא המושג מדבר בצל גשם?
 • מי היה הרצל?
 • האם היה בביקור בארץ?
 • מהן מנהרות הכותל?
 • ספרי על מספר דמויות מגדולי האומה?
 • מה היא ויה דולורוסה?
 • מה הן הכנסיות החשובות בעין כרם?
 • בעכו יש מסגד גדול – למה הוא חשוב?
 • כמה פעמים ביום מתפלל מוסלמי ולאיזה כיוון?
 • מה שפתם של הרומאים ?
 • מהו תל ארכיאולוגי?
 • מה את יודעת על תל דן?
 • מה הקשר בין נחל תנינים לקיסריה?
 • מה את יודעת על בית הכנסת בעין גדי?
 • מה את יודעת על המקדש הכלכוליתי [בעין גדי]?
 • (הסוכן) התיירים אומרים שיד ושם מגזים וזה לא קרה?
 • מה ההבל בין טווין רום לדאבל רום?