Contact Me
Home Img

נבחן 2011מב

[הדרכה על שיכון המקשר].

 1. מה הן שכונות גנים בירושלים?
 2. ספר על המוזיאון בהר הרצל.
 3. מה יש בעמק המצלבה?
 4. שמעת על התחנה לחקר ציפורים בעמק המצלבה?
 5. ספר על היכל הספר. מהיכן צורתו המיוחדת?
 6. מה קרה בבריכות בית חסדא?
 7. מי הקים את חומות ירושלים של ימינו?  מתי?
 8. לאן תיקח קבוצת נוצרים באבו גוש?
 9. מה היה באמאוס?
 10. היכן מסורות נוספות ששם נמצאת אמאוס?
 11. איזה מנזר יש באבו גוש?
 12. איפה עבר ארון הברית?
 13. לאן תיקח תיירים מוסלמים?  בירושלים? בארץ כולה?
 14.  על מה תדריך בתל אביב?
 15. מה זה “הסגנון הבינלאומי”?
 16. מה הסיפור של יונה הנביא ביפו?
 17. מה סיפור המקום בגשר הישנה?
 18. מה זה אתר ספיר?  על שם מי?
 19. מנה אתרים קדושים לנצרות סביב הכנרת.
 20. מה תספר על עמק החולה? איך ייבשו את האגם?
 21. מי קבור בבית הקברות היהודי בצפת?
 22. מה תספר ליד קבר בן – גוריון?
 23. איזה מסלול הליכה יש בקרבת מקום?
 24. שאלת סוכן: מה מספר התושבים במדינה? מה עיקרי הייצור במדינה?
 25. איך נוצר מכתש?
 26. איזה מכתשים אתה מכיר?
 27. באזור אילת, מאיזה הר ניתן לערוך תצפית על סיני?
 28. מה זה מנבר?