Contact Me
Home Img

נבחן 2011מג

[הדרכה על קרבות לטרון].

 1. למה קראו כך למבצע בן – נון?
 2. מאיפה בא השם “לטרון”?
 3. מהי שיירת היתום?
 4. על מה תדריך בבית הקברות של קריית ענבים?
 5. מה תספר על קריית ענבים?
 6. אילו מבצעים אתה מכיר לכיבוש הדרך ירושלים?
 7. מהי דרך בורמה?
 8. מה יש בהר הרצל?
 9. אילו מתחמים אתה מכיר בתוך יד ושם?
 10. מה זה “חסידי אומות העולם”?
 11. אילו בתי כנסת פוצצו בתש”ח ברובע?
 12. מה סיפורו של בית הכנסת – החורבה? 
 13. מתי ניתן לערוך בר מצוות בכותל? למה בימים האלה דווקא?
 14. למה נחצבה נקבת השילוח?
 15. מה כתוב בכתובת השילוח?
 16. באיזה כתב נכתבה?  
 17. בריכת השילוח. מה הקשר שלה לנצרות?
 18. ספר על מבנים ממלוכים על הר הבית.
 19. אילו שערים יש סביב להר הבית?
 20. מי היו הממלוכים?
 21. שאלת סוכן: מה זה סיור רגולרי?
 22. לאילו 3 אתרים בירושלים היית לוקח קבוצת פרוטסטנטים?
 23. מה כתוב על הכתובת שנמצאת על המבנה הארוך במשכנות שאננים?
 24. מה הקשר שלו (יהודה טורא) למקום?
 25. טחנת הרוח עבדה?
 26. תאר את מפעלי ים המלח?
 27. מצדה – מי היו הסיקריים?
 28. מה מקור שמם?
 29. נוסעים ממצדה דרומה. מה נושאי ההדרכה העיקריים לאורך הכביש?
 30. מהן – דרך החווארים ודרך השלום?
 31. מהי תיירות אקולוגית?
 32. בעיית המים בישראל.  מה תספר עליה?
 33. מנה מקומות בצפון הקשורים לד’הר אל – עומר.
 34. מה זאת – מערת פער?
 35. מה מיוחד ביישוב ריחניה?
 36. מי היה רבי יוסף קארו? מה תרומתו הגדולה?
 37. מי היה רבי שמעון בר יוחאי?
 38. מי הם התנאים?  מי הם האמוראים?
 39. מה חתמו האמוראים ? היכן נחתם התלמוד?
 40. יש נמל ביפו. יש גם נמל בתל אביב. איך זה שיש שני נמלים קרובים?