Contact Me
Home Img

נבחן 2011מד

[סיפר על הפסיפס בסוזן דלאל]

 1. מתי הגיעה מרכבה ראשונה מתל אביב לירושלים?
 2. אלעזר רוקח, כיצד קשור לסיפור ההתיישבות?
 3. למה אמזלג לבוש ככה?
 4. למי דבורה בארון הייתה נשואה?
 5. מתי הוקמה הרכבת?
 6. מה חשיבותה של יפו בנצרות?
 7. יפו וסיפורי המקרא?
 8. מה הקשר של הרצל ויפו?
 9. באילו מוזיאונים בת”א ניתן לבקר לתיירים שוחרי אומנות?
 10. אבו גוש – מה הקשר לפרה – פיגורציה?
 11. מהו בית אחיאל בעיר דוד?
 12. למה נקרא כך?
 13. מי היה חאג’ אמין אל חוסייני?
 14. ספר על מאורעות תרפ”ט.
 15. אילו מבנים הרודיאנים אתה מכיר בירושלים?
 16. מהי האנטוניה?
 17. איך האנטוניה קשורה לנצרות?
 18. שאלת סוכן:  מה זה – chek in? מה אתה נדרש לעשות כמורה דרך?
 19. שאלת סוכן:  מה זה  twin room?
 20. מתי נקבע הקו הירוק?
 21. האם ניתן לטייל מעבר לקו הירוק עם מטיילים?
 22. מה זה עין מבוע?  עין פואר?
 23. מהי תוכנית אלון?
 24. מה זה “ארץ המרדפים”?
 25. ספר על צמחייה מעניינת בשמורת עין גדי, בנחל דוד.
 26. רעידות אדמה בישראל. למה יש? מתי התרחשו? היכן הייתה פגיעה?
 27. ההיג’רה – מה זה? מתי התרחשה?
 28. נוסעים על כביש עכו – צפת. רוצים לבקר בכפר דרוזי. לאן ניסע?
 29. ציין אתר קדוש לדרוזים.