Contact Me
Home Img

נבחן 2011מז

 1. למה אתר קומראן חשוב לפרוטסטנטים?
 2. מה תספר על קומראן?
 3. מאיפה המים שם בקומראן? ראית תעלות מים?
 4. איך ידועים לנו פרטים הקשורים למצדה? מי כתב?
 5. מה כל כך חשוב שם?  מה חשיבות האתר?
 6. מתי נפלה מצדה?
 7. מה תספר על בית הכנסת בעין גדי?
 8. ממתי בית הכנסת?
 9. שאלת סוכן:  הקבוצה שלך עומדת להיכנס לרחצה בים המלח. איזה תדריך תיתן לפני הכניסה למים?
 10. בזכות מה הציפה במי ים המלח?
 11. אפשר להגיע לסנט ג’ורג’?
 12. מה תראה לקבוצה בעיר דוד?  איך תקשר למה שכתוב בתנ”ך?
 13. על מה תדבר בתצפית מהר הזיתים?
 14. מה יש על הר הבית?
 15. מהי כנסיית אלכסנדר נייבסקי?
 16. ממתי הכניסה לכנסיית הקבר?
 17. השם מליסנדה אומר לך משהו?
 18. ציין 3 מוזיאונים בולטים בירושלים?
 19. למה צורתו של היכל הספר כמות שהיא?
 20. איך עולים להר הבית? דרך איזה שער נכנסים?
 21. איפה הם בתי המוגרבים? מי הם המוגרבים?  מי הרס את בתיהם? בני איזו דת היו?
 22. מתי אפשר לעלות להר הבית?
 23. מתי הוקמה תל אביב?
 24. כמה משפחות היו בהגרלה?
 25. למה קיבלה את התואר – אתר מורשת עולמי?
 26. מה בקיסריה חשוב לנצרות?
 27. איזה אירוע יהודי חשוב קרה בקיסריה?  מה יוסף בן מתתיהו כותב על קיסריה?
 28. מהו המושב הראשון שהוקם בארץ?  מה מיוחד במבנה שלו?
 29.  מה זאת תכנית המצפים? מה מיוחד בה?
 30. מה זה חוק השבות?
 31. מה ההשראה לדגל ישראל? ממתי נקשר המגן דוד כסמל יהודי?
 32. מה תספר על הבאהים?  מתי פעלו?
 33. מתי היה בית אומיה?