Contact Me
Home Img

נבחן 2014תלמיד5

תלמיד 5 – בעקבות הצלבנים, הדרכה במגדל טנקרד

 1. מאיזו שושלת כובשים הצלבנים את הארץ.
 2. מהיכן פרצו אל העיר.
 3. מה היה גורל היהודים.
 4. מה אתה יודע על מסע הצלב השלישי.
 5. מהו מסע הצלב של הילדים.
 6. למה שימש כל השטח בנבי סמואל, מצפון למבנה הגדול.
 7. מה אופי האתר באקווה בלה.
 8. מהם השרידים החשובים בכנסיית אלכסנדר נייבסקי.
 9. מה קרה באתרים הבאים: בריכת השילוח, הר ציון, פאטר נוסטר, סנטה אנה.
 10. ממתי המנהג של קריאה בתורה בשני וחמישי.
 11. מה זה הפטרה.
 12. ציין אתרים ממלוכים מחוץ לירושלים.
 13. היכן נמצא אתר עבאסי.
 14. מה הקשר של יפו לציונות.
 15. מה מציין חודש הרמדאן.
 16. היכן בארץ נמצאות שערות של מוחמד.
 17. חלק את התק’ המוסלמית הקדומה לתקופת משנה.
 18. מהיכן קבלה ירושלים את המים בתק’ בית ראשון. בית שני. במאה ה-20.
 19. מה מיוחד בכנסיית פטרוס ביפו. היכן קיבל את מפתחות השמים.
 20. היכן הסתתר רשב”י.
 21. הסבר: לנט, איקונוסטאזיס, צום ג’ בתשרי.
 22. היכן בירושלים יש אתרי קבורה: מימי בית ראשון, בית שני, תק’ ביזנטית, תק’ מוסלמית.
 23. ספר על אתרי העניין בתל חצור.
 24. מהו כיס פאלוג’ה.
 25. ספר על ניצנים בתש”ח.
 26. מה זה: TOUR LEADER , OPTIONAL TOUR
 27. נושאי הדרכה בהר הרצל, מהו מוזיאון הרצל.
 28. מתי עורכים טקס בר מצווה בכותל ומדוע.
 29. אתרים לתייר פרוטסטאנטי בסובב כנרת.