Contact Me
Home Img

נבחן 2014תלמיד6

תלמיד 6 – מעבר לחומה בירושלים, הדרכה: הפיצוץ במלון קינג דייויד.

 1. מה עשו למניעת נזקים בנפש בזמן הפיצוץ.
 2. מה מיוחד בעיצוב פנים המלון.
 3. היכן קבור מנחם בגין, ליד מי.
 4. מה זה מגרש הרוסים.
 5. מה זה נוטר דאם ומה הסיפור במקום בהקשר לקו העירוני.
 6. צייני אתר צלבני בירושלים.
 7. מקורות השמות והסברם: קסטל, לטרון, תל אביב, קיסריה, אור עקיבא.
 8. מי היו: ארתור רופין, שמחה בלאס, רוטנברג, עז א-דין אל-קסאם, מחמוד אבו נבוט.
 9. למתי מתוארכים קברי כתף הינום.
 10. מה שיטת הקבורה.
 11. חשיבות הר ציון לנצרות.
 12. מה מסורת הר הזיתים באסלאם.
 13. מה זה המוחרקה. מאיזה זרם הבהאים, האחמדים.
 14. ממתי שימשו בתי כנסת לתפילה.
 15. למתי מתוארך בית הכנסת בכפר נחום.
 16. מה זה הר הקפיצה.
 17. מה האתרים בירושלים הקשורים למשה מונטיפיורי.
 18. מה הקשר בין נחלת שבעה לפתח תקווה.
 19. למי שייכת כנסיית הדור מיציו.
 20. ספר על חדר הסעודה האחרונה.
 21. מתי היתה נפילת הרובע היהודי.
 22. מה חשיבות שער ציון בתש”ח.
 23. איזה סוגי מעיינות מוכרים לך.
 24. מה ההסבר על גדר ההפרדה.
 25. מי הם הבדואים, מהו החוק בנושא הסדרת קרקעות הבדואים.
 26. מה זה ואוצ’ר, דבל רום, סינגל, האף בורד.
 27. מדוע שומעים על מהומות בשיך ג’ראח.
 28. מה הארכיטקטורה של היכל הספר.
 29. הציעי יום סיור לפרוטסטנטים בצפון שיוצא מחיפה וחוזר בסוף היום לחיפה.
 30. מדוע העולם מתנגד להתיישבות יהודית בשטחים.