Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2015אליעזר

אליעזר

 • ספר על בריכת ממילא
 • ספר על שכונת מוסררה
 • מה הייחוד של מדבר יהודה?
 • מה הייחוד של קומראן?
 • ממתי המגילות שנמצאו?
 • ספר על קרב תל חי.
 • מדוע השם קרית שמונה?
 • האם קרב תל חי קבע את קו הגבול בצפון?
 • מיהו ר’ יהודה הנשיא?
 • מי זה “הידיד”?
 • מתי חי דהאר על עומר? מי הוא?
 • הסבר על הדוידקה.
 • מה מענין בקומראן את התייר הנוצרי?
 • מה מיוחד בחי-בר של יטבתה?
 • היכן מתאים לדבר על יגאל אלון?
 • מהי תוכנית אלון?
 • מהי הסכיזמה? מתי התרחשה?
 • מה זה לאורה?
 • מה זה נרתקס?
 • מהי לאורה?
 • ספר על הדרכים העתיקות שעלו לירושלים.
 • מה המרחק האווירי ממטולה לאילת?
 • מה מספר התושבים במדינה?
 • מהם אזורי ABC ביו”ש?