Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2015גבי

גבי

 • האם המסורת של הויה דולורוסה היא היחידה?
 • מה תסביר על המצב בעזה כיום?
 • היכן יבקר תייר המתענין באתרים מוסלמים?
 • איך תזהה מסגד?
 • מה הסיפור של שער האריות?
 • מה קרה בשער זה במלחמת ששת הימים?
 • באלו אתרים תמליץ לבקר ביד ושם?
 • מהו “חסיד אומות העולם”?
 • תולדות ההתישבות הציונית בנגב.
 • מה קורה בנגב אחרי הקמת המדינה?
 • מה ההסבר הגיאולוגי בראש הנקרה?
 • איך נוצר כורכר?
 • מדוע נקראו בריכות “בית חסדא” גם “בריכות הצאן”?
 • לאן תיקח תיירים המתענינים במקואות ובתי מרחץ בדרום?
 • מה זה “יום טוב של גלויות”.
 • אלו שערים פעילים בעיר העתיקה של ירושלים?
 • לאן תיקח ילדים שרוצים יום כיף בירושלים?
 • אלו אתרים קשורים לדויד המלך?
 • לאן תיקח תייר צרפתי נוצרי בצפון?
 • לאן תיקח תייר גרמני בחיפה?
 • לאן תיקח תייר אנגלי?