Contact Me
Home Img

נבחן 2015יואב

יואב

 • ספר על הר ציון.
 • מתי הר הציון היה בתחומי העיר?
 • נושאי הדרכה לאורך כביש הביקעה הצפוני.
 • מהי הסרטבה?
 • מהם קברי צדיקים?
 • מהי הקבלה?
 • מה זה חסידות?
 • איך קשור בית הרצל ל”דרך בורמה”?
 • מדוע “אנדרטאת הגבורה” ממוקמת שם?
 • מה חשיבות הר הזיתים לשלושת הדתות?
 • מה התקופות העיקריות בבית שאן?
 • מתי נחרבה בית שאן?
 • מה היו מקורות המים של בית שאן?
 • מהי ה”סיגמא”?
 • מהו הנס הראשון שחולל ישוע?
 • מדוע הכדים היו מאבן?
 • מדוע הקסטל נקרא כך?
 • מדוע יש רובע ארמני בעיר העתיקה של ירושלים?
 • מה תסביר על חשיבות רמת הגולן כיום?
 • מהם מקורות המים של ישראל?
 • איך תסביר לתייר את דגל המדינה?
 • מהו סמל המדינה?
 • מה זה טור לידר?
 • מה זה סיור אופציונלי?
 • מה זה HB?
 • מהו מפלס ים המלח כיום?
 • איך תסביר את כלית מפלס ים המלח באגן הדרומי?
 • איזה תדריך תיתן לתייר לפני כניסה למים בים המלח?
 • להיכן תיקח חובבי ציפורים?
 • מהם מוצרי היצוא העיקריים של מדינת ישראל?