Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2015יוסי

יוסי

 • למה ז’בוטינסקי קבור בהר הרצל?
 • ציין מספר אנדרטאות בהר הרצל?
 • מה עשה העולה לרגל בירושלים לפני העליה לבית המקדש?
 • מה ניתן לראות משרידי חורבן בית שני?
 • מתי היתה העליה הראשונה?
 • נקודות הדרכה בראש פינה.
 • האם הברון רוטשילד קשור לראש פינה?
 • הסבר את סמל המנורה.
 • מה ההבדל בן מנורה לחנוכיה?
 • להיכן תיקח קבוצה לראות אמנות מוסלמית?
 • אלו סוגי מבנים בנו הממלוכים בירושלים?
 • ציין אתרים מקראיים בשפלה.
 • נושאי הדרכה בתל גזר.
 • מהו לוח גזר?
 • מהי מפת מדבא?
 • מהי תקופת בית שני?
 • מה מקור השם “יד ושם”?
 • איך קראו לירושלים בימי הדריאנוס?
 • מה לפי המסורת קרה בל”ג בעומר?
 • מהי ה”עזרה”?
 • מדוע יש מנהגי אבלות בין פסח לשבועות?
 • מהו העומר?
 • מה זה “עיד אל אדחא”?
 • כמה זמן סביר לביקור ביד ושם?
 • מדוע אין שגרירויות בירושלים?
 • תאר סיור סובב כנרת לקתולים.
 • מה מספר התושבים בירושלים?
 • מה מספר התושבים בתל-אביב?
 • מהי שיטת הממשל בישראל?
 • מהי כל רשות?