Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2015נפתלי

נפתלי

 • מה זה “מח”ל”?
 • מהי דרך בורמה?
 • היכן אפשר לראות עדויות לחורבן בית ראשון?
 • היכן אפשר לראות עדויות לחורבן בית שני?
 • ספר על איליה קפיטולינה.
 • מה ניתן לראות מאיליה קפיטולינה?
 • מדוע יש כנסייה על הר תבור?
 • מה הסיפור ש הלחם והדגים?
 • היכן תבקר כדי לדבר על פתיל התכלת?
 • מה היחס בן שני הגלילים של אנדרטאת “מגילת האש”?
 • היכן תדבר על הלנה?
 • היכן תדבר על אאדוקיה?
 • היכן תדבר על מליסנדה?
 • היכן תדבר על רחל המשוררת?
 • נושאי הדרכה בנבי שועייב.
 • ספר על הדת הדרוזית.
 • היכן תבקר באתרים פלישתים?
 • מיהם הפלישתים?
 • איזה מסלע קיים במישור החוף הדרומי?
 • מה זה כורכר?
 • מה פירוש השם “קסטל”?
 • מה מיוחד בבית הקברות של קריית ענבים?
 • האם יש דמות חשובה הקשורה לחטיבת הראל שאינה קבורה כאן?
 • איך תסביר ללא יהודים על חשיבות הכותל?
 • האם בדת הבאהית יש כתבי קודש?
 • מהו קו הלימס?
 • מהם פוגארות?
 • מה זה רומינג ליסט?
 • מה זה וויטינג ליסט?
 • מה זה אוברבוקינג?
 • מה מפלס הכינרת כיום?
 • להיכן תיקח תייר יהודי בסובב כינרת?
 • מתי נבנתה תל-אביב?
 • מדוע היא הוכרה ע”י אונסקו?
 • היכן יש עוד בניניים של הסגנון הבין-לאומי?