Contact Me
Home Img

נבחן 2015עופר

עופר

 • ציין סוגים של מעינות שאתה מכיר
 • היכן תדבר על מונטיפיורי?
 • היכן תדבר על ורוניקה?
 • היכן תדבר על האחיות מציון?
 • מה מקור השם של המסדרים הצלבנים?
 • מה זה דקפוליס?
 • מה הפירוש לסקיתופוליס?
 • ספר על ואדי קלט
 • איך המעין כאן קשור למפעלי מים בעבר ובהווה?
 • ציין שלושה אתרים מימי בית שני
 • ציין נקודות הדרכה במנהרות הכותל
 • מהו הביטוי “העיר הלבנה” בתל-אביב
 • ציין מאפינים של הסגנון הבין-לאומי
 • מה שם העיר שבונה הורדוס על שם אביו?
 • איך נדע שנכנסו לבית כנסת?
 • מתי קוראים בתורה?
 • היכן עוד ניתן לראות בארות אנטילה?
 • מה העקרון של באר אנטילה?
 • מה אתה יודע על שיירת הדסה?
 • מה היה מעמד הר הצופים בין 48 ל67?
 • מדוע הורדוס בונה נמל בקיסריה?
 • מדוע בונה הורדוס את אנטיפטרוס באזור אפק?
 • תכנן יום סביב הכינרת לקבוצה קתולית.
 • מה חשיבות כורסי?
 • מה האמצעים לשמירה על קבוצה?
 • מה תעשה כשתייר מודיע לך שהוא חייב לעזוב?
 • להיכן תיקח קבוצה של נוצרים שמבקשים ללכת במסלול של יום א של הדקלים?
 • מנה שני כפרים צרקסים בגליל
 • מנה שני כפרים בדואים בגליל
 • מנה שני כפרים דרוזים בגליל