Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016ב, אום אל קנטיר

 1. מהם הגבולות הגיאוגרפיים של רמת הגולן?
 2. ממה נובעים ההבדלים בין צפון רמת הגולן ודרומה?
 3. בגמלא – רואים 3 אבנים גדולות בצד הדרך. מה זה?
 4. מה מצב הנשרים בגמלא?
 5. מי הם הדרוזים? רוצים להצטרף לדת הדרוזית. אפשר?
 6. מה מעמד הדרוזים ברמת הגולן?
 7. האם רצו לתת להם תעודת זהות כחולה?
 8. אלי כהן ורמת הגולן. מה הקשר?
 9. מהו גלגל רפאים ? למתי מתוארך?
 10. למה כפר נחום נקראת “עירו של ישוע”? לה ישוע העדיף להתיישב שם?
 11. איך יודעים שזה היה אזור גבול? יש ממצא ארכיאולוגי?
 12. מה הסיפור של תל יזרעאל? מה הסיפור כאן בעת החדשה?
 13. מה תראה בבית שערים? למה התפתחה תעשיית הקברים?
 14. ממש בצמוד לרב מאיר בעל הנס – מרחצאות רומיים. תאר מבנה של בית מרחץ רומי.
 15. איך קוראים לחצר ההתעמלות בבית המרחץ?
 16. נוסעים בכביש 6 – על מה תדבר? האם עברה פה דרך קדומה? מי תאר אותה?
 17. ממתי ומאיפה השם ” דרך הים”?
 18. באבו גוש יש כנסיה גדולה. איזו? למה?
 19. מה יש היום בהר הבית? מתי ועל ידי מי נבנה אל אקצא? מתי ועל ידי מי נבנתה כיפת הסלע?
 20. מה קרה שם לפי המסורת המוסלמית?
 21. מהם החגים באסלאם?
 22. רוצה לבקר בבתי כנסת של זרמים שונים. לאן נלך?
 23. מסגד אל אקצא נהרס ברעידת אדמה. למה כיפת הסלע לא?
 24. “ירושלים הרים סביב לה” – איך תסביר?
 25. מהיכן השם “יד ושם”? איזה אתרים תבחר להציג ביד ושם?
 26. מהו “חסיד אומות העולם”?
 27. ספר על בית גוברין. מה ההבדל בין מרשה לבית גוברין?
 28. מה תראה בבית גוברין? מה ההבדל בין אמפיתיאטרון לתאטרון?
 29. שאלת סוכן: מה זה “תגלית”? האם המטיילים משלמים? מי משלם?
 30. שאלת סוכן: כמה שעות לפני המראה תיקח את הקבוצה לשדה?
 31. למה צריך לגדל יונים?
 32. איזו קרקע תתפתח על קירטון?
 33. מה זה צומח סודני? מאפיינים?
 34. מהי “עיירת פיתוח”?