Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016ב, דייג בכנרת

 1. איך יודעים שהסירה בגינוסר מימי ישוע?
 2. תדע לפרט שמות עצים מהם הוכנה הסירה?
 3. ספר על הספרים הבאים: מקרא, תנ”ך, ברית חדשה, תלמוד, מהם ציטטת בהדרכתך.
 4. מהי אנדרטת הטייסים התורכיים? איך התפתחה האנדרטה?
 5. הדגה בכנרת היום ובימי ישוע – אותו הדבר?
 6. למה נראה לתיירים את “סנט פיטר פיש”?
 7. על מה תספר בהדרכה בהר בנטל?
 8. על הר בנטל: שומעים קולות ירי. מה קורה?
 9. מה זה הקו הסגול?
 10. ספר על ראש פינה.
 11. למה הסנהדרין נדדה?
 12. ספר על “הלחץ החיצוני” – התרבות הרומית.
 13. מה זה תל?
 14. מתי חרבה בית שאן?
 15. מה תספר בתל גזר? במה חשיבותו? חשיבות העיר?
 16. מה זה לוח גזר?
 17. למה הנוצרים מגיעים לעין כרם?
 18. מה אתה יודע לספר על המצבות בנחל קידרון? כל אלה שמנית, מאותה התקופה?
 19. מה ההבדל בין גלוסקמא לסרקופג?
 20. מהם מאפייני הבניה הממלוכית?
 21. סיור בעקבות נשים בירושלים. לאן תיקח?
 22. מכיר כנסיה שאאודוקיה בנתה?
 23. על מי תדבר בסנטה אנה?
 24. בעקבות הלנה, לאן נלך?
 25. מהו הסוד במדבר יהודה?
 26. איך מופיע גלגל המזלות בעין גדי?
 27. מה יש בפארק תמנע? מאיפה הכורים? למה היו צריכים חומות? מהי הפטריה?
 28. שאלת סוכן: יום חופשי באילת. לאן נלך?
 29. שאלת סוכן: מה זה אובר בוקינג? הסוכן קורא לך ל”בריפינג” מה זה? מה זה ואוצ’ר?
 30. שאלת סוכן: האם ניתן לשוט לכפר נחום הפרנציסקנית? האורתודוכסית?