Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016ב, העגורים בעמק החולה

 1. מהן הסיבות להגעת ציפורים לעמק החולה?
 2. השתמשת בשני מושגים: ציפורים נודדות ועופות נודדים. מה ההבדל?
 3. על מה תדריך בבית אוסישקין? על איזה צמחים ובעלי חיים תתעכב?
 4. ספר על ייבוש החולה. למה? איך?
 5. מה תאמר על תוצאות הייבוש?
 6. אתרי צפרות נוספים בארץ?
 7. צפת: ממתי יודעים עליה? מה הכי קדום בצפת?
 8. מי היה בצפת לפני הצלבנים?
 9. מה הממצאים הצלבניים בצפת?
 10. מה זה “קבלה” ?
 11. נוסעים מצפת לכיוון עכו. על מה נדבר בדרך?
 12. ממתי המצפים בגליל?
 13. השם “בקעת בית הכרם” – על שום מה? אילו כרמים? של מה?…
 14. מנה אתרים מקראיים בעמק יזרעאל.
 15. מהי חשיבות הר תבור לנצרות?
 16. שאלת סוכן: איך קבוצה של 50 אנשים עולה להר תבור?
 17. מי פטור משרות צבאי במדינת ישראל?
 18. האם על הבנות הדרוזיות והצ’רקסיות חובת גיוס?
 19. האם על החרדים חלה חובת גיוס?
 20. עד איזה גיל מילואים?
 21. קבוצה נוצרית מגיעה לירושלים. רוצים לבקר במקומות בהם עשה ישוע נסים. לאן נלך?
 22. מהו השם הנוסף של בית חסדא? לאיזה אל רומי תקשר במקום? היה שם מקדש כלשהו?
 23. “השביל המחבר” – מה זה?
 24. “נצר אחרון” – מה זה?
 25. מי קבור בחלקת גדולי האומה? מה עושה שם טדי קולק?
 26. מה זאת “מפת מידבא”? אילו אתרים מופיעים במפה ובשטח?
 27. הקו העירוני, אתרים אליהם נלך?
 28. עליה לרגל ביהדות. מה זה אומר?
 29. שלושת הרגלים, מה המשמעות הדתית והחקלאית?
 30. עליה לרגל באסלאם, מה זה אומר?
 31. מה החג שנחוג בסוך החג’? מי הקורבן בחג הקורבן?
 32. שאלת סוכן: קבוצה נכנסת למסגד. מה ההנחיות?
 33. מהי הגומחה במסגד? מה תפקידה?
 34. סלע מותמר. מה זה? איפה נראה?
 35. איפה נראה קירטון? איפה נמצא אבן חול בצפון?
 36. מה קרה בגוש עציון?
 37. מה הקשר בין הפלישתים לפלסטינאים?
 38. כריית נחושת. איפה? לאן אלך? מתי כרו שם? איך יודעים שהיו מצרים?
 39. מהי הנקודה הגבוהה בישראל? הצפונית ביותר בה ישוע ביקר? הדרומית ביותר?