Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016ב, על בית ספר כדורי

 1. מה תספרי על העלייה הראשונה במסחה?
 2. רוטשילד – האיש שידו בכל. האם הייתה גם במסחה?
 3. מה תעשי ליד האלון הקשיש שעה?
 4. מה תספרי על הצריף בבית קשת?
 5. שאלת סוכן: האם כל היום שלך הוא רגלי? יש הקפצות?
 6. איזה עוד נקודות התיישבות יש באזור?
 7. בית הכנסת בברעם – על מה תספרי?
 8. נרצה לבקר בכפר צ’רקסי. לאן נלך?
 9. מאיפה הצ’רקסים הגיעו? ולמה?
 10. ספרי על המונפורט
 11. מדוע עכו “אתר מורשת עולמית”?
 12. ספרי על המסגד בעכו. איפה עוד יש שערה משערות זקנו של מחמד?
 13. מהם חמשת עמודי האסלאם?
 14. מהו התהליך הגיאולוגי בנקרות ראש הנקרה?
 15. שאלת סוכן: חברי הקבוצה מפחדים לרדת ברכבל. יש עוד דרך להגיע?
 16. יורדים דרומה בכביש החוף לאזור השרון. מה תספרי על השרון?
 17. מה הוא מעבר אפק?
 18. רמלה, על שום מה? למה הקימו עיר חדשה?
 19. מה יש בנבי סמואל?
 20. מתי הייתה התקופה הצלבנית?
 21. שאלת סוכן: פרוטסטנטים רוצים לבקר בקברו של ישוע. לאן יילכו? האם ישוע קבור שם?
 22. ספרי על 3 תחנות בויה דולורוזה
 23. מי מחזיק בכנסיית הקבר?
 24. כדי לראות את מגדל השעון בירושלים. מתי הייתי צריך להגיע?
 25. האם מגדל דוד קשור לדוד? למי כן?
 26. קחי אותנו לסיור בתל ערד. מה תראי לקבוצה? ממתי המצודה? איזה מכתבים מצאו בערד?
 27. שאלת סוכן: עברית כותבים מימין לשמאל. ערבית גם? כמה אותיות יש בעברית?
 28. רוצים לפגוש את הבדואים. לאן נלך? בצפון/בדרום.
 29. מה תספרי באילת ליד פסל הדיו?
 30. ממתי דגל מדינת ישראל בצורה הזאת?
 31. מה זה צמח אנדמי?
 32. ממתי הגבול עם מצרים?
 33. שאלת סוכן: מה זה – BB,HB. מהו הממשל בישראל?