Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016ב, על כביש הכהנים בטבריה

 1. מה סיפר יוספוס על אירועי המרד הגדול בטבריה?
 2. מה הוא “כתר ארם צובא”?
 3. איך קרה שהתלמוד הירושלמי נחתם בטבריה?
 4. מה תסבירי בכנסייה האורתודוכסית בטבריה?
 5. מה קרה בטבריה ב- 48? מה קרה בסוף הקרבות?
 6. למה קרב קרני חיטין כל כך מפורסם?
 7. חובבי פריחה יבואו לקרני חיטין – כדי לראות איזה פרח?
 8. מהם המוקדים החשובים והמרכזיים בביקור בציפורי?
 9. נחל מעפילים בכרמל, על שום מה?…
 10. בזכרון יעקב: מה זה ניל”י?
 11. למה תל אביב נחשבת אתר מורשת עולמית?
 12. שאלת סוכן: שווקי לתייר את תל אביב כעיר מודרנית
 13. שאלת סוכן: למה השגרירות האמריקאית בתל אביב?
 14. איזה עוד אתרי מורשת עולמית יש בישראל?
 15. על מה תדברי בדרך לירושלים?
 16. מה מאפיין את הצומח בהרי ירושלים? מה נראה? האם רואים אורנים?
 17. ירושלים: יהודה טורא –מי היה?
 18. מהי נחלת שבעה?
 19. חוץ מהיהודים, מי יצא מהחומות?
 20. מה חשיבות הר הבית ל-3 הדתות?
 21. שאלת סוכן: האם אפשר לבקר במסגדי הר הבית? האם תמיד זה היה כך? מה הרקע להחלטה על השינוי?
 1. באילו ימים אפשר לבקר בהר הבית?
 2. איפה היה ישוע בשבוע האחרון?
 3. מה זה סנט פיטר אינגליקנטו?
 4. ים המלח הולך ומתייבש. מה ההשלכות? מה קורה בחלק הדרומי של ים המלח?
 5. באר שבע: תארי את מפעל המים באתר
 6. את יודעת משהו על מזבח שנמצא בבאר שבע?
 7. שאלת סוכן: את עם תיירים. מה לגבי מע”מ?
 8. מהו ענף היצוא הגדול בישראל?