Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016ב, פנחס רוטנברג

 1. בטיול ג’יפים ברמת סירין – מה נושאי ההדרכה?
 2. אילו בעלי חיים נוכל לראות שם?
 3. מהי “תצפית הבנות”? מתי נרצחו?
 4. למה יש נקודת העברת מים לירדן? במה מדובר? מה כמות המים?
 5. האם טורבינות הרוח כבר עובדות?
 6. מה מקורות האנרגיה בארץ? האם יש תחנות הידרואלקטריות?
 7. למה עוסקים רבות בעניין מתווה הגז? מה הבעיה? על מה הויכוח? (אקטואליה)
 8. לאן תלך עם קתולים בנצרת?
 9. מול חזית כנסיית הבשורה – על מה תדבר? מה מסמלת צורת הכנסייה?
 10. מה הסיפור של הכנסייה? מעל מה היא בנויה? מה זה “hic ” בכתובת?
 11. מה הסיפור בכפר כנא? בעקבות מה ישוע עשה את הנס?
 12. מה תספר בתל מגידו?
 13. מה רואים על התל? ממתי מפעל המים?
 14. על מה תדבר בתל חי? הסבר את המציאות אז… מה קרה בסוף הקרב?
 15. איפה קבורים חללי תל חי?
 16. מהי חלקת השומר? מתי הוקם “השומר”?
 17. למה ציינת 6 הרוגים בתל חי?
 18. מה האירוע החשוב לנצרות שקרה בבניאס? איך הנוצרים קוראים לבניאס?
 19. מהם מקורות המים של קיסריה? עוד מקור חוץ מהאמות?
 20. הדרך מקיסריה לירושלים: על מה תדבר?
 21. מה זה “המוריסטאן”?
 22. מהי כנסיית הגואל? למה וילהלם ה- 2 הגיע לארץ?
 23. מהי נחלת שבעה? איך בנויה השכונה?
 24. בחר עוד שכונה בירושלים, וספר עליה… האם רצו היהודים לעזוב את העיר העתיקה?
 25. מה זה “חוק השבות”?
 26. אם יהודי נשוי ללא יהודייה, האם חל עליה חוק השבות?
 27. האם יש בארץ חוק שאוסר על הפלות?
 28. מהן האותיות: nis? על כל שטר ומטבע?
 29. האם משה מונטיפיורי בנה את שכונת ימין משה? את תחנת הרוח?
 30. איפה בירושלים תדבר על יוחנן המטביל?
 31. למי תושבי עין כרם משלמים מיסים?
 32. מה ההבדל בין סונים לשיעים?
 33. האחמדים, נחשבים למוסלמים? הבדל מהותי בין מוסלמים רגילים לאחמדים?
 34. מיהם הבדואים בדרום? איזו בעיה יש למדינה עם הבדואים?
 35. כמה ערי בדואים בנגב יש?
 36. מה חשיבות יפו בנצרות? מה משמעות האירוע?
 37. ספר על ביקור הרצל בארץ ישראל.