Contact Me
Home Img

נבחן 2016ב, תחנת רכבת צמח

 1. בדגניה א’ חולמים ומגשימים. את מה?
 2. מה יש בחצר הראשונים בדגניה היום?
 3. למה יש גם את דגניה א’ וגם את דגניה ב’?
 4. אילו גשרים נמצא בגשר הישנה?
 5. מי הייתה מרים המגדלית?
 6. לאורך קו הגבול הבריטי נמצא מצודות. מהן? האם נועדו לעצור את ערביי המקום?
 7. אפשר לבקר במצודות טיגארט? איפה?
 8. למה נקראת כך מצודת כח?
 9. איפה יש ג’ובות? איך נוצרה ג’ובה?
 10. מה זה פליאומגנטיזם?
 11. אנחנו בכביש הבקעה. מה זה “ארץ המרדפים”?
 12. מה יש בקומראן?
 13. מה זה “השומרוני הטוב”?
 14. מה רואים מהר הזיתים בתקופה הביזנטית?
 15. שאלת סוכן: בירידה מהר הזיתים לשער האריות, מה הסכנות עליהן תתריע בפני התייר?
 16. מהי כנסיית האלאונה?
 17. מה תספר על “דומינוס פלוויט”? האם יש שם שרידים ביזנטיים? יש שרידים מעוד תקופה?
 18. קשת רובינסון , קשת וילסון, מה הן?
 19. ספר על ה”סטאטוס קוו” בכנסיית הקבר.
 20. אילו פלגים נוצריים נמצא בכנסיית הקבר?
 21. שאלת סוכן: אתה במלון המלך דוד בשבת. הקבוצה רוצה סיור של שעתיים ברגל. לאן תיקח?
 22. בדרך לכותל: מה תראה?
 23. לך לכיוון ההפוך: למושבה הגרמנית. מה תראה בדרך?
 24. ספר על מושבות יהודה.
 25. באשקלון, איפה נבקר?
 26. מלבד הגן בלאומי, יש עוד משהו לראות?
 27. מהו סרקופג? מתי השתמשו בסרקופגים?
 28. רוצה לשמוע על הפלישתים. לאן אלך?
 29. מה בין 3 המצפים ו- 11 הנקודות בנגב?
 30. מי היה בן גוריון? מה הקשר של בן גוריון לתל אביב? למה יש בנגב צריף? איפה קבור?
 31. שאלת סוכן: הסבר לתיירים מהי מעלית שבת.
 32. מי הוא “מחייה השפה העברית” ? יש עוד שראויים לתואר הזה?
 33. למה נמצא בירושלים את “רחוב המלך ג’ורג'”?
 34. מהי מזוזה? דאורייתא? מהי ציצית?
 35. לכמה מצוות מחויב יהודי? כמה זה תרי”ג?
 36. מה זה ג’יהאד?
 37. למה ארץ ישראל חשובה?