Contact Me
Home Img

נבחן 2016 איגור

איגור

 • תאר את בית הכנסת בציפורי
 • ספר על זכרון יעקב והקשר שלה לקיסריה.
 • מהו המסגד הבוסני בקיסריה?
 • חשיבות הר הזיתים לשלושת הדתות
 • מה יש בהר הבית לאורך התקופות?
 • איפה עוד יש תאורי גלגל מזלות?
 • מה היתה האסטרטגיה של אלנבי לכיבוש מגידו?
 • מדוע מגידו זכתה להיות אתר מורשת עולמית?
 • מדוע מעל קברו של ר’ יהודה יש ישיבה?
 • מהו המסגד הגדול בעכו?
 • מהם האלמנטים במסגד?
 • מהם חמש עמודי האיסלאם?
 • מהו “לילאת אל-קאדר”?
 • מה ההבדל בן סונה לשיעה?
 • מהו “מסגד עומר”?
 • מה זה “אל אקצה”?
 • היכן יש שערי נצחון בירושלים?
 • מה יש בגן הלאומי אפק?
 • מה עושה שבט דן בצפון?
 • מה זה “מצוות מדאורייתה”?
 • מה זה תפילין?
 • מהי מזוזה?
 • מהי שנה מעוברת?
 • מהי שנת שמיטה?
 • מה הקשר בין הצלבנים לציפורי?
 • תאר אתרים מימי בית שני בהר הזיתים
 • מהן האטרקציות המרכזיות באילת?
 • מה חשיבות אילת לישראל?