Contact Me
Home Img

נבחן 2016ב, כפר נחום

 1. איך נסביר את מיקום בית הכנסת יחסית לעיר במגדלא?
 2. מה היא הצלמית הקדומה ביותר בעולם?
 3. מה חשיבות האבן המרובעת במגדלא?
 4. איפה בגופו של ישוע היה המסמר הרביעי?
 5. היכן נמצאים היום כלי המקדש? יש השערות?
 6. בצפון: איפה נטייל עם התנ”ך ביד?
 7. ספר על חצור. מה גודלה של חצור?
 8. איפה נמצא הר עיבל? מי הם השומרונים?
 9. ד’הר אל עומר. מי היה? מה קרה בסופו?
 10. כפרי מיעוטים. איזה מיעוטים יש?
 11. נוסעים לירושלים דרך הבקעה, על מה תדבר?
 12. מה תספר על קסר אל יהוד?
 13. מה תספר על נבי מוסא?
 14. ירושלים: שער מנדלבאום. מה זה? לאן עוברים מהשער?
 15. מה חשיבות הר ציון ל- 3 הדתות?
 16. ספר על הדורמיציון. מה יש במפלס התחתון? מה עניין ההרדמות?
 17. למה מתפללים בכותל?
 18. האם מרים אכן קבורה בקבר מרים?
 19. מה תספר על גבעת התחמושת?
 20. מה היה בהר הצופים? מובלעת?
 21. איפה אראה טריסטרמית? תפוח סדום?
 22. איפה תבקר במצדה? יש עוד ארמון במצדה חוץ מהצפוני?
 23. שאלת סוכן: אתה גאה במדינת ישראל. מה תרמה מדינת ישראל לעולם? תן שמות של זוכי פרס נובל
 1. לקבוצה מהפיליפינים הסבר מה זה כשרות. מה הופך יין ליין כשר?

25. מה הם שבעת המינים?