Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016 גנאדי

גנאדי

 • מה תסביר בבית קתרוס?
 • כמה משמרות כהונה היו?
 • ציין תחנות ב”דרך היסורים” אשר אינן נזכרות בברית החדשה.
 • לאלו עדות יש חזקות בכנסיית הקבר?
 • ספר על הארכיטקטורה של גת שמנים
 • מנה אלמנטים ארכיטקטונים במסגד.
 • האם מוסלמים חייבים להתפלל במסגד?
 • למה שימשו החורים ב”אבן הראשה” שבמנהרות הכותל?
 • ספר על המקואות בדרום ומערב הר הבית
 • מה מצאו בתעלת הניקוז שמתחת לרחוב באתר זה?
 • מה מציין י”ז בתמוז? (פריצת חומות ירושלים)
 • מה מציין י”ד בניסן? (ערב חג הפסח)
 • מה מציין ה’ באייר?
 • מה מציין כ”ט בנובמבר?
 • תענית אסתר – למה צמים? (לא ממש ברור..)
 • מהו צום גדליה?
 • מהו “יד לי”ד”? (הרוגי פיצוץ גשר א-זיב)
 • מי היה גם ב”עיר העליונה”?
 • איך יודעים שהם היו יהודים?
 • למה זה נקרא “העיר העליונה”?
 • מהו “חירבת קייפא”?
 • למה האתר חושב למחקר?
 • מה הקשר בין הצידונים למרישה?
 • לאן תיקח צפרים?
 • איזה בעלי חיים יש בחולה?
 • איזה צמחים יש בחולה?
 • למה משמש מגדל דויד כיום?
 • למה שימש בעבר?
 • מתי הוקמה תל-אביב?
 • מה היה הרעיון של עקיבא וייס? (עיר מודרנית ועברית)
 • מה החשיבות של יפו לנוצרים?
 • מהו השבר הסורי-אפריקאי?