Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016ב, כתובת רחוב

 

 1. אילו ערים נוספות רבי יהודה הנשיא התיר?
 2. מה ההסבר ההיסטורי להתרה הזאת?
 3. האם התיר אזורים בגלל שלא היו בהם יהודים?
 4. מי היו אולגה ויהושע חנקין?
 5. מי היה אורד וינגייט? מה הייתה תרומתו הגדולה ליישוב?
 6. שאלת סוכן: הגעת לבית אלפא, הרבה קבוצות לפניך בתור. מה תעשה?…
 7. ספר על קיבוץ חפציבה
 8. באזור הצפון נמצא בתי כנסת מימי הבית השני, ומהתקופה הביזנטית. תן דוגמאות והסבר הבדלים מרכזיים.
 1. איך היית מאפיין את אום אל קנאטר?
 2. מצודות טיגארט, מתי נבנו ולמה?
 3. אפשר לבקר במצודות כאלה?
 4. פרט: אילו מיעוטים נמצא באזור חיפה והכרמל. אמור שם מיעוט ומשפט עליו.
 5. מי היו הטמפלרים?
 6. שאלת סוכן: תיירים ירדו מהאנייה ורוצים לבקר באתרים הקשורים לאליהו הנביא. לאן תיקח?
 7. מה חשיבותה של קיסריה לנוצרים?
 8. למה הורדוס בנה שם נמל?
 9. נוסעים בכביש 6 לכיוון ירושלים. על מה נדבר בדרך?
 10. איך תסביר את גדר הביטחון (ההפרדה) לתייר?
 11. מתי תקופת הבית הראשון בירושלים? מתי תקופת הבית השני? קח אותנו לאתר מכל תקופה
 1. שאלת סוכן: מהן ההנחיות לקבוצה לפני ביקור ברחבת הכותל?
 2. שאלת סוכן: באילו ימים יש בר מצוות בכותל?
 3. כך אותנו לראות אתרים בירושלים שנבנו בימי המנדט?
 4. מה זה “בווינגרד”?
 5. מה ההגדרה של מדבר יהודה? במה הנגב שונה?
 6. מה תספר בעברונה?
 7. מי היו האומיים? אתה מכיר עוד שושלות? איפה הייתה הבירה בכל אחת מהתקופות?
 8. שאלת סוכן: מה הם מעברי הגבול היבשתיים בין מדינת ישראל למדינות השכנות?