Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016 לילי

לילי

 • מה את מסבירה בן גליקנטו לכותל?
 • אתרים לאורך ים המלח מצפון לדרום?
 • מה מצבו של ים המלח כיום?
 • מה הם בולענים?
 • מהו סלע הPEF?
 • מה את מסבירה במואה?
 • מה הובילו בדרך הבשמים?
 • תסבירי על גדר ההפרדה?
 • מדוע רחבת הכותל היתה בכותרות?
 • מהי הסרטבה?
 • מהי ארסוף?
 • ממתי עתלית?
 • מיהו המלך דויד באיסלאם?
 • מי עוד חשוב באיסלאם מהמקרא?
 • איך נוצר ההר של מצדה?
 • מהו בקע ים המלח?
 • מהו קרב קרני חיטין?
 • מתי היה?
 • מה זה קיר אמוניטים?
 • הנחיות לקבוצה לפני ביקור בכותל?
 • האם אפשר לערוך בר מצוה בכותל? מתי?
 • מסלול לחקלאים לאורך הערבה?
 • אטרקציות בצפון?