Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016 מיצ’ל

מיצ’ל

 • מה היה היחס לניצנים לפני ואחרי המלחמה?
 • איך תסביר את הבולענים בים המלח?
 • מה תסביר על מפעלי ים המלח בעבר ובהווה?
 • מה המינרלים שמוציאים מים המלח?
 • מה זה כשרות?
 • מה המקור לחוקי הכשרות?
 • מה זה ג’היליה?
 • מה זה “לילת אל קאדר”?
 • היכן יש מוזיאונים לזכר השואה בארץ?
 • מה הסיבה שבן-גוריון קבור בשדה בוקר?
 • איזה נחל עובר ליד קבר בן-גוריון?
 • מה אפשרויות התשלום במצדה?
 • מה זה ואוצ’ר?
 • מה תעשה אם לא מקבלים ואוצ’ר?
 • מתי מבקרים בהר הבית?
 • מהיכן מותר לעלות להר הבית?
 • מי זה שלמה אלקבץ?
 • מיהו יוסף קארו?
 • מה תסביר על שדרות?
 • מה תענה לאלה שטוענים שישראל תוקפת בעזה?
 • חשיבות הר ציון לשלושת הדתות?
 • התישבות ציונית בן ירושלים לתל-אביב
 • מה ניתן לראות בשדרות רוטשילד?
 • ספר על נדודי הסנהדרין
 • מה תסביר במצפה רביבים?
 • לאן תיקח קבוצה של פרוטסטנטים בירושלים?
 • מי בנה את קיסריה?
 • האם היא נבנתה כעיר יהודית?
 • מה תסביר על ראש הנקרה?