Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016 סוהיל

סוהיל

 • מהי הסועדה האחרונה?
 • מה רואים בחדר הסעודה האחרונה?
 • מדוע המוסלמים מקדשים את המקום?
 • מה מסבירים בשטח G?
 • תארי מסלול סיור בעקבות שמשון?
 • באלו ערים חיו הפלישתים?
 • מהי בקעת עובדה?
 • מהו “מקדש הנמרים”?
 • מי זה רחבעם זאבי?
 • ההבדל בן קבורה בית ראשון לבית שני.
 • ספרי על התפתחות הגבול בן ישראל למצרים?
 • מתי חצבו מנהרות בראש הנקרה?
 • מתי פוצצו גשרים בארץ?
 • מה זה תפילין?
 • איך מתואר ישו באיסלאם?
 • מתי לא חיו יהודים ברובע היהודי?
 • מי זה עבדאללה א-תל?
 • איך נוצר מכתש?
 • כמה מכתשים יש במדינת ישראל?
 • מי הגדול ביותר?
 • מה מסמל דגל מדינת ישראל?
 • איך מזמינים מיסה?
 • תארי אתרים צלבניים בין ירושלים לתל-אביב?
 • מה זה “מיני ישראל”?
 • כמה זמן מבקרים שם?
 • הנחיות לפני טיול מדברי?
 • תארי מסלול בעקבות אתרי מורשת עולמית