Contact Me
Home Img

נבחן 2016 עז א-דין

עז א-דין

 • אלו כתובות ניתן לראות בגן הארכיאולוגי מדרום להר הבית?
 • ממתי חושבים הכתובת “וראיתם ושש ליבכם..”?
 • מהי הסימבוליקה במבנה “היכל הספר”?
 • אלו אנשים חיו בקומראן?
 • סווג את מגילות ים המלח
 • תאר ארועים מקראיים בשפלה.
 • מה הקשר בן השפלה למערות?
 • ממתי קבר דוד בהר ציון?
 • מה היה בהר ציון במאה השישית לסה”נ?
 • מהם שלושת החלקים של הר הרצל?
 • מיהם “גדולי האומה” הזכאים להיקבר בהר הרצל?
 • מהו “הסגנון הבין-לאומי”?
 • מי הם הטמפלרים?
 • מה היה בהר הזיתים במאה השישית לסה”נ?
 • אלו אתרים מזוהים עם “אמאוס”?
 • מה קרה ב”אמאוס”?
 • מה היה בעימוואס בין 48 ל67?
 • מה מאפייני העליה הראשונה?
 • אלו מאפייני ישוביהם?
 • מה מאפייני העליה השניה?
 • מה מאפייני ישוביהם?
 • מה תבקר בבית הקברות של כנרת?
 • מה היה באזור שער יפו בימי בית שני?
 • מי היו הפלישתים?
 • תאר ארוע אחד של הפלישתים ובני ישראל
 • מה ההבדל בן ערביי ישראל לערביי הגדה?
 • מהם שטחי ABC?