Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016 רוב

רוב

 • ספר על חדר הסעודה האחרונה
 • מה הארוע שמתרחש בחדר הסעודה האחרונה?
 • ציין אתרים צלבניים בין ירושלים לתל-אביב
 • מדוע יש שני נמלים ביפו ובתל אביב?
 • מה תסביר על המצב בסוריה כיום?
 • פרט מסלול סיור גיאולוגי בגולן.
 • מה חשיבות הר ציון למדינת ישראל אחרי תש”ח?
 • מתי קיבל אוסקר שינדלר את אות “חסיד אומות העולם”?
 • מיהו שמעון רוקח?
 • מיהו חיים ארלוזורוב?
 • מיהו נחום גוטמן?
 • מיהו יוסף חיים ברנר?
 • מיהו ברוך אגדתי?
 • ספר על המושבה האמריקאית
 • מה ההבדל בן התנ”ך היהודי לנוצרי?
 • מה הבעיתיות עם מיקומו של קבר דוד?
 • ספר על המיעוטים בחיפה?
 • האם ישראלי יכול להפוך לבאהי בארץ?
 • איך צמחים יכולים לשרוד בנגב?
 • איך מציגים בפני נוצרים התנהגות של קבוצות יהודים קיצוניות?
 • מדוע עכו הוכרה ע”י אונסקו כאתר מורשת עולמית?
 • איזה אתר בעכו קשור לתקופת המנדט?
 • מה זה החי בר?