Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2016 רונה

רונה

 • ספרי על הירקון מבחינה אקולוגית.
 • ספרי על זכרון יעקב.
 • ספרי על ניל”י.
 • ספרי על תולדות כנסיית הקבר.
 • מה רואים באלכסנדר נייבסקי?
 • ממתי החומה הרחבה?
 • שער שכם הרומי.
 • מהו בית הבטון?
 • היכן אוכל לראות את המונה ליזה של הגליל?
 • מה מיוחד בציפורי?
 • מהו מפעל מים?
 • מה זה יום ראשון של הדקלים?
 • מהן חוות בודדים בנגב?
 • מדוע הן הוקמו?
 • מהו אגן היקוות של נחל?
 • מה מקור החול לאורך חוף הים?
 • מה יש חוץ מחול?
 • כמה רכסי כורכר יש?
 • מדוע חושבה ירושלים לאיסלאם?
 • האם ירושלים נזכרת באיסלאם?
 • מהי כשרות?
 • איזה הנחיות נותנים לקבוצה לפני כניסה לעיר העתיקה?
 • הנחיות לקבוצה להר הבית.
 • מהו אתר מורשת עולמית?
 • מה הקשר בין סולימאן לג’זאר?