Contact Me
Home Img

נבחן 2016 רמזי

רמזי

 • מהן שתי המסורות לגבי הבשורה?
 • היכן כתובה המסורת שהבשורה היתה במעין?
 • איך תבדיל בן כנסיה קתולית לאורתודוקסית?
 • מה חשיבות טבריה ליהדות?
 • ספר על נדודי הסנהדרין
 • מה חשיבות ר’ יהודה הנשיא?
 • מתי נחתמה המשנה?
 • מה תפקיד בית המשפט העליון?
 • מהי שיטת השלטון בישראל? (דמוקרטיה פרלמנטרית)
 • מה מקור השם “יד ושם”?
 • אתרים ב”יד ושם”.
 • מה תסביר על גדר ההפרדה?
 • מאיזה תקופה בית הכנסת בכפר נחום?
 • מי זה יגאל אלון?
 • מהי תכנית אלון?
 • מדוע הוכרה עכו כאתר מורשת עולמית?
 • מדוע נכשל נפוליאון בכיבוש עכו?
 • מה האלמנטים החשובים בבית כנסת?
 • הסבר חשיבות הר הבית לשלושת הדתות?
 • אתרים מוסלמים נוספים בירושלים
 • הנחיות לתיירים לפני כניסה לים המלח
 • איזה צמחיה יש על הר תבור?
 • איך נקרא צומח זה?
 • מה תראה בהר תבור?
 • מנה אתרים צלבניים בן חיפה לתל-אביב
 • מהי “דרך הבשמים”?
 • מה תסביר ב”הר האושר”?
 • מה תסביר על הכנסיה ב”הר האושר”?
 • מהיכן השם “תל אביב”?
 • מה חשיבות יפו לנצרות?
 • מה הטיעונים בזכות “גן הקבר” כמקום צליבת וקבורת ישו?
 • מי הם הבדואים?