Contact Me
Home Img

נבחן 2017 אהרן

כיצד תסביר תמונות נשיות בפסיפס בבית כנסת

על סמך מה זוהו הקברים היהודיים סביב הכנרת

מה ניתן ללמוד מהכתובות בבית הכנסת בחמת טבריה

איפה ניתן למצוא גלגלי מזלות בגליל

מה הסיפור של כנסיית הלחם והדגים, מה רואים שם ומהו הסיפור, מי מחזיק במקום?

מה יחודיות של י”א באדר בקרב על תל חי

לשם מה נבנתה הרכבת החיג’אזית? מי בנה אותה? איך היא קשורה לרכבת העמק

תן הדרכת דרך בכביש ירושלים תל אביב

ספר על הכפר אבו גוש. יש בו כנסיות אז הוא נוצרי?

מהם המסורות לקדושתו של הר הבית למוסלמים?

מהי הרלוונטיות של מפת מידבא לירושלים

כנסיית הנאה מופיעה במפה?

תאר את מערכת השלטון במדינת ישראל

מה מעסיק את האזרחים היום בישראל

איך בים המלח יש הצפה בדרומי ובצפוני יש נסיגה

למה אין בולענים בחלק הדרומי

כיצד נוצר בולען מדוע בכנרת אין בולענים

מהו קו הלימס? מי יצר אותו? מי שלט בארץ

מי כתב את המגילות הגנוזות? איזה סוגים של מגילות נמצאו?