Contact Me
Home Img

נבחן 2017 בנג’ו

מה אתה מסביר לקבוצה בכותל?

מה הביקורת על הקרב בגבעת התחמושת?

לאן תיקח קבוצה שרוצה לראות שרידי מלחמת ששת הימים בארמון הנציב?

מהו סגנון הבניה הממלוכי?

מה תראה באזור שער האריות

מהן המסורות הקדומות על סנט אנה?

תאר את היציאה מהחומות בירושלים?

מהו הסיפור של תל חי?

מהי הרכבת החיגאזית? איך זה קשור לרכבת העמק? איפה ניתן לראות תחנות של הרכבת?

מי קבור בבית הקברות של כפר גלעדי?

מהו הקו האדום והכחול ברמת הגולן??

מהו תפקידו של האום ברמת הגולן?

מהם הימים הנוראיים?

מתי סופרים את העומר?

מהם ימי בין המצרים? מה עושים בהם?

שלשת המצפים? מהם י”א נקודות? מהן חוות בודדים?

איפה יש בתי קברות צבאיים בריטיים? מדוע יש בית קברות בבאר שבע?