Contact Me
Home Img

נבחן 2017 גילי

ספר על תולדות מוצא, מה רואים היום בשטח?

מכון ויצמן – קברו וביתו של ויצמן – למה שם הוא קבור ולא בחלקת גדולי האומה?

מתי תראה את הסרט במכון איילון בהתחלה או בסוף?

מה עשו עובדי מכון איילון לאחר מלחמת העצמאות? לאן הלכו ומה הקימו?

מהם מערות הפעמון בשפלה? למה הם שימשו?

מהי התקופה ההלינסטית? באילו שנים?

מה תספר בנבי סמואל?

תן הדרכת דרך בדרך העולה מהשפלה לירושלים?

מה תספר על החרדים בירושלים? תציע מסלול רכוב לראות שכונות חרדיות? מדוע לא כל היהודים נראו כך?

מה תספר במוזאון ישראל? לאן תיקח תיירים לביקור במוזיאון?

מה מיוחד במגילות הגנוזות? מה חשיבותן של המגילות?

על מה תספר בדגם בית שני במוזיאון ישראל?

ספר על תולדות עכו בתקופה הצלבנית.

איזה אתר מוסלמי חשוב יש בעכו?

תאר שני חגים של האסלאם?

תאר את הקרב בקרני חיטין?

מהו אתר נבי שועייב? מה תספר שם?

מה תספר על קברו של הרמבן?

מה תספר על העיר דן? תל דן..

מה כתוב בכתובת תל דן? מהו החידוש בכתובת:?

מה תספר בתל דן בהיבט צומח וחי?

בדרך דרומה הקבוצה מבקשת הסבר לבדואים שהם רואים בצידי הדרך בדרך למצפה רמון?

מדוע הבדואים לא מתיישבים בבתי אבן ובישובים מסודרים?