Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2017 דודו

מה אתה מספר בכניסה למנזר האחיות ציון

ממתי הויה דלורוזה עוברת ברחוב הזה

מה תספר בבית הקברות המוסלמי הצמוד לחומה

כיצד תסביר לתייר את הקונפליקט הקיים היום בהר הבית

מה זה ברכות הצאן? למה זה נקרא כך? למה צריך לנקות את הצאן?

מה זה גת? אם זה יין, למה קוראים לזה גת שמנים?

לאן תיקח קבוצה בירושלים בכדי להסביר להם את ירושלים של אחרי מלחמת ששת הימים

תדריך אותי הדרכת דרך מירושלים לתל אביב על רקע נופי המאה ה 19, האם יש שרידים לדרך.

איזה אתרי ביקור אתה מכיר באמאוס – לטרון. האם צריך לשלם ביד לשריון בלטרון

תאר את התפתחות חיפה בעת החדשה

תאר את הדילמות בחיפה מבחינה אקטואלית?

תאר את השיגי מדינת ישראל בהביטי מים ואקולוגיה?