Contact Me
Home Img

נבחן 2017 דור

איך קן הגבול נקבע בעוגא אל חפיר

מה תספר בבאר מלכה?

מה זה rooming list?  ומה זה waiting list?

מה זה תפוסה מלאה?

מיהו בן גוריון? איפה תדבר עליו?

התיישבות בנגב? ממתי? תן דוגמאות לישובים לפני קום המדינה? ואחרי קום המדינה?

מה תספר לתיירים על ההתיישבות הקדומה באשקלון?

תן הצעה למסלול לפרוטסטאנטים – יום בירושלים?

מהי המסורת המוסלמית בהר הבית?

שכנע את התייר שהטענה שהיה בית מקדש היא טענה ציונית שקרית?

האם יש שרידים לבית המקדש? מהם המקורות ההיסטוריים והארכיאלוגיים להיות בית מקדש?

מה תספר על חזית כנסיית הקבר?

מנה שני כפרים דרוזים בגליל? שני צ’רקסים? שני בדואים בגליל?

האם יש כפר מרוני בגליל?

דאהר אל עומר – מיהו?

מה המסורות החלופיות של ההשתנות להר תבור?

מה תספר בסג’רה? מי היו אנשי סג’רה?

מיהו מחמוד עבאס?

מהו שטח 1E? מדוע מתנגדים לבניה בשטח? מי מתנגד לבניה