Contact Me
Home Img

נבחן 2017 דניס

מה האדם עשה בכדי להחיות את עיינות צוקים

איזה בעלי חיים יש בעינות צוקים?

איזה חופים מוכרזים אפשריים לשיחה בים המלח באגן הצפוני? ובאגן הדרומי?

איפה אפשר לצפות על מפעלי ים המלח? מה מייצרים שם?

מהו ואוצ’ר?

על מה תדריך בדרך לירושלים מיריחו?

יש לך יום אחד להדרכה של פרובוסלאבים בירושלים, לאן תקח?

מלחמת העצמאות בירושלים – איפה תדריך את הסיפור?

על מה תדריך במלחמת ששת הימים?

למה אין שגריריות בירושלים?

מהי דת האיסלאם? מאפיינם כללים.

מהם רשויות השלטון בישראל? איך הן פועלות?

כפר דרוזי בגליל? כפר צ’רקסי בגליל?

ערביי ישראל אזרחי ישראל? הם יכולים להיות שרים וחברי כנסת?

תושבי יהודה ושומרון יכולים להיות שרים וחברי כנסת?

איפה נוכל לראות חקלאות והתישבות בנגב?

איפה נוכל לראות חוות בודדים בנגב?

איך נעלמו הנבטים?

איך אסתדר עם מורה דרך שמדריך לידי וצועק בקול רם?