Contact Me
Danny The Digger - Israel Private Tours

נבחן 2017 הלנה

תאר את המאפיינים הגיאוגרפיים של הגליל התחתון

תאר השפעות של האדם על הטבע והפוך – טבע על האדם בגליל התחתון

תארי את טבריה כעיר מפגש של תרבויות

מה תספר בנבי שועייב?

מה קרה בשילה? על מה תדריך שם?

תאר אתרים הקשורים לתש”ח בירושלים

תאר אתרים הקשורים למלחמת ששת הימים בירושלים

מדוע נבחרה ירושלים להיות עיר בירה של דוד?

מה תענה לתייר ששואל מדוע יש בירושלים לא מעט אנשים לובשים שחורים (חרדים)?

תציע סיור לתייר בנושא ירושלים כעיר בירה של מדינת ישראל?

מדוע בערבה ירוק כל כך? מאיפה מקורות המים בערבה