Contact Me
Home Img

נבחן 2017 יגור

היכן לבקר בעין כרם?

מהם המסורות שתספר בכנסיית הביקור?

מהם המסורות הקדומות לעיר אמאוס?

מה ההבדל בין הכנסיה הלבנה והאדומה?

מהו מעמד הקרקע שמחזיקות בו הכנסיות?

תאר את המסורות שיש בהר הבית לאיסלאם? כיצד תנחה את הקבוצה טרם העליה להר הבית?

מה יש ליהודי לחפש בהר הבית?

לאיזה מקומות אקח בצפת משפחה יהודית שמתענינת בצפת עיר הקבלה?

מיהו האר”י?

ספר על מקורות המים של ישראל היום.

כיצד תענה לתייר מדוע ישראל לוקחת מיים לפלסטינים?

תאר את העליה השניה? לאן תיקח תיירים לראות נקודות התיישבות של העליה השניה? האם היום קיבוצים מתנהלים כמו בעליה השניה?

מהם הסיבות שקיבוצים היום לא מתנהלים כמו בעליה השניה?

חי – בר בערבה: מהו?  מה תפקידו?

מה זה מכתש?

מה תעשה עם קבוצה של תיירים שהאוטובוס נתקע לך בצידי הדרך, יום חם, מה מטריד אותך?