Contact Me
Home Img

נבחן 2017 יעקב

על מה תדבר ברמת רחל?

על איזו דרך ישבה כנסיית קתיסמה

תאר את מערכת הקבורה בכתף הינום

מה תספר על פסל עצי הזית של רן מורין? איך הוא קשור לאזור? איזה עוד פסלים של רן מורין אתה מכיר?

מדוע קתיסמה כל כך מוזנחת?

תאר לתייר את המציאות בשכונות ירושלים כיום?

מהי מובלעת הר הצופים?

איפה אפשר לראות גתות עתיקות? איפה אפשר לעצור עם קבוצה לטעום ולראות ייצור יין בשפלה?

מהי בעיית הכשרות שיש עם ייין, כיצד תסביר זאת לתייר?

כיצד תסביר לתייר את נושא הכשרות במלון בישראל?

מה תוכל לספר על זכרון יעקב?

איפה נוכל לפגוש עלווים בצפון? דרוזים? צ’רקסים? בדואים?

כל אחד יכול להכנס לע’גר?

מה מיוחד בדרוזים ברמת הגולן?

תן דוגמאות לחי וצומח בצפון הארץ?

מתי נוכל לראות נדידה?

תן דוגמא לתצפית טובה על הרי אילת\

תן דוגמא לדרכים עתיקות בראש מפרץ אילת.

איזה מקדשים קדומים אתה מכיר בצפון הארץ?