Contact Me
Home Img

נבחן 2017 יריב

למה אין דגים בים המלח?

איזה תופעות גיאולוגיות יש סביב מדבר יהודה?

מדוע מצדה אתר מורשת עולם?

כיצד תסביר לתייר את ההבדל בין ספירת בריאת העולם היהודית לכללית? לספירה הנוצרית?

מפעלי מים בירושלים – ציין תקופה ומפעל

מי היה יצחק בן צבי? מי היה חיים ויצמן? איפה תדבר עליהם?

מיהו יחיעם ויץ? איפה תדבר עליו?

איפה קבור משה שרת?

כיצד תסביר לתייר על תפקידה של גדר הביטחון?

איפה תראה אותה?

איפה יש יותר ישובים בצפון רמת הגולן או בדרום רמת הגולן?

מהו קרב הירמוך? מי היה החליף? למה הוא חשוב?

מהו קרב עין ג’לוד?

על איזו נושאים תדבר בתצפית הר מירון? בהר תבור?