Contact Me
Home Img

נבחן 2017 ניר

מאיפה אנחנו יודעים על הידע ההנדסי בתקופה הרומית

איפה אתה מדריך בבקעה ומה תספר על התפתחות השכונה

מה תספר על הרכבת החדשה לירושלים? איפה נמצאת הכניסה לתחנת הרכבת החדשה העתידית

מה מקור השם שער האשפות

לאיזה אתרים תיקח צליינים במדבר יהודה

מהו אתר כף הרגל בארגמן

תאר את היחסים בין מדינת ירדן לישראל כיום

תציע סיור בדגש דמוגרפיה של אוכלוסיות בגליל

תציע סיור בדגש מיעוטים אוכלוסיות בגליל

תציע סיור בעקבות תופעות גיאלוגיות ברמת הגולן

תציע אטרקציות לילדים בטיול בגליל המערבי

כיצד תזהה מבנה ארכאולוגי או עכשווי כבית כנסת? איזה ספרים תמצא בבית כנסת

תאר צורות התיישבות שונות ומגוונות בנגב, לאן לקחת קבוצה בנגב בכדי לראות צורות התיישבות שונות? תן שמות ספיציפיים של חוות בודדים

מה תספר על רביבים?