Contact Me
Home Img

נבחן 2017 סטלה

איך מבנה אלכסנדר נייבסקי מתקשר לכנסיית הקבר הקדומה

איך קשור פסל דוד בהר ציון לכניסה הרוסית

איך תסבירי לתיירים מהם פרובוסלאביים

כיצד תסבירי לתייר מהו כשרות

ספרי לנו על הר הצופים

לאן תקחי קבוצה שמתעניינת בחי וצומח במדבר יהודה

האם אפשר לעלות לביקור במצדה עם כסא גלגלים?

מה מפיקים מים המלח? לשם מה חומרים אלו משמשים?

נוסעים בדרום, תיירים שואלים מהם הבדואים ולמה הם גרים בפחונים? מהו יחס מדינת ישראל לבדואים?

אלו אתרים צלבניים יש לאורך מישור החוף?

שאלות ששאלו את אייל דוידסון

למה שימשו המים בימי בית שני?

איך משפיעה בחפירה בעיר דוד על מרקם החיים בקרב השכנים

באזור העיר העתיקה לאן תיקח צליינים?

היכן תבקר עם צליין קתולי בעיר דוד

מהי חומת קתלין קניון

תאר כמה אתרים בהר הרצל שמשקפים תקופות שונות בחיי מדינת ישראל

תאר מקומות שמלמדים על נוכחות רוסית בעת החדשה בירושלים

שרידים של איזה תקופות רואים בתל מרשה

מהו הממצא המאוחר ביותר בתל מרשה

מה תראה לתייר בבאר שבע בת זמננו?

תאר סיור לתגלית בזכרון יעקב – לאן תלך, מה תראה ועל מה תדבר?

מהו מוזאון המזגגה?

תאר אתר התיישבות של העליה הראשונה בשפלה

על מה תדריך בעמק החולה – חי וצומח

כיצד הייתה מסביר לתייר את מה שהוא רואה בכביש 443 – גדרות, חומות, מחסומים?

למה נועד אתר ירדנית? מתי הוא הוקם?