Contact Me
Home Img

נבחן 2017 עידו

באיזה מקומות הנציחו את השואה בישראל

מהי חלקת גדולה האומה? מי גדול אומה שלא קבור שם? מי קבור שם והוא לא גדול אומה?

מיהו יאנוש קורצ’ק?

מהו גן הקבר בירושלים?

מהי ההיסטוריה של כנסיית הקבר בירושלים?

מי שותפות בהחזקת כנסיית הקבר היום?

תאר את קברי ימי הבית השני בנחל קדרון.

מיהם בני חזיר? איפה קברם?

מה אתה יכול לספר על הכפר סילוואן?

הדרכת דרך לאורך כביש 1 מירושלים מערבה

מסורות יהודיות בקסריה? מה תספר לקבוצה יהודית?

תצפית מגן הבהאים מערבה לים – מה רואים ועל מה מדברים?

מהם ארועי חומה ומגדל? תן דוגמא לישוב חומה ומגדל?

ספר מיהם הבהאים?

תאר לתיירים את מצב שירותי הבריאות בישראל – מה זכאים ומה משלמים?

תאר לתיירים את מצב שירותי החינוך בישראל – מה זכאים ומה משלמים?