Contact Me
Home Img

נבחן 2017 עינת

מה זה פרהפיגורציה?

מה תספרי על מסדר האחיות ציון

לאן תקחי לראות תיירים אומנות בירושלים

איפה נראה הנצחת שואה שלא בירושלים

על מה תדברי בכביש 4 מאשדוד צפונה

תני אתרים מיוחדים שיש בנצרת

תייר אחד מבקש לפרוש מהקבוצה תוך כדי ההסבר ומבקש שתניחי לו מההסברים הטרחניים שלך, מה עושים בסיטואציה כזו?

כיצד תסביר לתייר את הקונפליקט שיש בנצרת בין מוסלמים לנוצרים, כיצד זה בא לידי ביטוי במקום.

כמה פעמים מוסלמים מתפללים ביום

ממה תושבי הגולן מתפרנסים?