Contact Me
Home Img

נבחן 2017 רונית

מהם המקורות שתיארו את עולי הרגל בימי בית שני?

מהם קברי בית שני? מה המסורת על יד אבשלום?

מהי האמה התחתונה?

מהם ברכות שלמה?

אלו בריכות אגירה יש בירושלים?

מהם שכונות גנים בירושלים?

מהם הקפיטולציות?

מה ניתן לראות בגדרה? מי הם הבילויים?

מה ניתן לראות במזכרת בתיה?

מהו בית הרצל ביער חולדה?

מי חי בעיר עבדת? מה ניתן לראות בה?

מה רואים בתל ערד?

איפה ניתן לטייל בדרום ים המלח?

מפלס ים המלח – מה גורם לירידתו

צמחיה ים תיכונית בגליל?

אילו קברי צדיקים בגליל שאפשר לקחת מטיילים?

מיהו הרשב”י?

צפת: מה ייחודה של העיר?

מה תספרי על בתי הכנסת בצפת?

מיהו ד’אהר אל עומר? איך הוא יכול לשלוט בגליל תחת השלטון העותומני? איפה הוא שלט? היכן נמצא שרידי בנינים של דהר אל עומר?